O Kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych A. Bodakowski, G. Roszkowski s.c. powstała w 1991 roku i od początku swojego istnienia znajduje się w Gdańsku Wrzeszczu, obecnie od 1995 roku przy ulicy Kościuszki 2a.

Wszyscy trzej założyciele Kancelarii byli absolwentami Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie Kancelaria prowadzona jest przez dwóch wspólników.

Działalność Kancelarii oparta jest o wieloletnie doświadczenia wspólników, jak i pozostałych pracowników i współpracowników Kancelarii uzyskane w obsłudze podmiotów gospodarczych mających swoje siedziby zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Kancelaria, była prekursorem w obsłudze podmiotów gospodarczych zakładanych przez polskich przedsiębiorców w krajach byłej Jugosławii. Kancelaria obsługuje również jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz jednostki organizacyjne organów administracji rządowej i samorządowej. Prawnicy kancelarii brali czynny udział w przekształceniach własnościowych zapoczątkowanych od 1990 roku, jak też specjalizowali się w regulowaniu stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu państwowych i samorządowych osób prawnych.

Atutem Kancelarii jest, zdobyta na przestrzeni przeszło dwudziestu lat wiedza prawnicza, doskonała orientacja w obowiązujących przepisach prawnych, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy.

Kancelaria na bieżąco współpracuje z adwokatami, notariuszami, doradcami podatkowymi, specjalistami z zakresu bhp i ppoż. Pozwala to w znaczący sposób poszerzyć zakres świadczonych przez Kancelarię usług oraz stwarza możliwość zbudowania zespołu ad hoc o profilu odpowiednim do zadania realizowanego na rzecz Klienta.